مسئول واحد

دکتر کامبیز اخوان رضایت

فوق تخصص بیماریهای کبد و گوارش

رایانامه : akhavanrk@mums.ac.ir

شرح وظایف واحد توسعه آموزش بالینی

واحد توسعه آموزش باليني (EDO) بيمارستان، واحدي است كه وظايف آموزشي را مانند مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه‌ها (EDC)، در بيمارستان برعهده دارد. چارت سازمانی مصوب واحد توسعه آموزش باليني در زير مجموعه معاونت آموزشي بیمارستان قرار دارد.

واحد توسعه آموزش بالینی (EDO) بیمارستان به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) همزمان با شروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان به طور عمده به امر ارتقای کیفیت آموزش در حیطه های برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی، اخلاق حرفه ای و آموزش مجازی تشکیل و با کمک کمیته های فعال زیرمجموعه بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.

 

عمده وظایف دفتر توسعه اموزش بالینی عبارتند از :

 

 1. همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 2. برنامه ریزی و نظارت جهت ارتقاءکیفیت آموزش بالینی بیمارستان
 3. ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهشی در آموزش
 4. ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی ،ارزشیابی گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی
 5. ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی ، مدرسین و دانشجویان و دستیاران
 6. بررسی و ایجاد فضاهای آموزشی مناسب
 7. بررسی و ارتقاء امکانات آموزشی – رفاهی
 8. تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت آموزش بالینی و ارائه به معاونت آموزشی
 9. برگزاری جلسات مشترک با گروه های بالینی و پژوهشی
 10. نظارت بر اجرای نظم و رعایت مقررات آموزشی از سوی دانشجویان و اساتید
 11. نظارت بر کارآموزی فراگیران در راستای دستیابی به اهداف مدون
 12. برگزاری جلسات با معاون آموزشی و مدیران گروه ها
 13. اطلاع رسانی تشویق و همکاری با اساتید در جهت شرکت در همایش های مرتبط با دانش پژوهی
 14. کنترل و برنامه ریزی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت کاآموزی بالینی
 15. ارسال گزارش ماهانه فعالیت های EDO بیمارستان به EDC دانشگاه
 16. ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان و بررسی مشکلات موجود از دید فراگیران
 17. برگزاری جلسات هم اندیشی با مدیران گروهها، و معاونت آموزشی بیمارستان
 18. برگزاری جلسات اعتباربخشی آموزشی در بیمارستان
 19. نظارت بر SKILL Lab بیمارستان
 20. ارزشیابی عملکرد اعضای هیأت علمی بر اساس میزان مشارکت در توسعه کیفیت آموزش .
 21. برگزاری کارگاه­های توانمندسازی برای اعضای هیأت علمی که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش طراحی شده­اند با استفاده از امکانات بیمارستان.
 22. نظارت و ارزیابی بر فعالیت­های آموزش بالینی همانند ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهی، گراندراند، Case Report و غیره و گزارش نتایج ارزیابی به مرکز مطالعات و توسعه آموزش و پیگیری و رفع نقاط ضعف .
 23. نظارت و ارزیابی فعالیتهای ارزشیابی بالینی همانند DOPS، OSCE و غیره و گزارش نتیجه ارزیابی به مرکز مطالعات و توسعه آموزش ، تا از طریق این مرکز به اطلاع مسئولین برگزاری فرایند ارزشیابی مربوطه برسد. و نیز پیگیری نقاط ضعف موجود تا برطرف شدن آنها
 24. دفاتر توسعه آموزش دانشکدهها میتوانند در بازههای زمانی مشخص و بر اساس نیاز اعلام شده از طرف گروههای آموزشی، با تشکیل تیمی با حضور رییس، معاون آموزشی، سرپرست دفتر توسعه آموزش و مدیران گروههای آموزشی دانشکده مربوطه؛ نسبت به ارزیابی و بازنگری کوریکولوم رشته های موجود، حسب قوانین، اقدام نموده و نتایج را به مراجع ذیصلاح اعلام نمایند.