دیالیز

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


سرپرستار بخش :معصومه صادقی

پست: سرپرستار

مدرك تحصيلي: لیسانس پرستاری

داخلی: 3012

پست الكترونيك: sadeghim4@mums.ac.ir


بیمارستان منتصریه شامل دو بخش دیالیز صفاقی و همودیالیز به شرح ذیل می باشد:
 
بخش دیالیز صفاقی:
 
بخش دیالیز صفاقی در طبقه  دوم بیمارستان واقع شده است،  دارای 2 اتاق می باشد که یکی از ان ها مخصوص کار با بیمار و آموزش به بیمار است و دیگری جهت پذیرش ، مشاوره  و آموزش اولیه بیما ر می باشد . د ر  ابتدای ورود مددجو ، ایشان را از طرق مختلف با این نوع دیالیز آشنا می کنیم. صحبت کردن با بیمار ، نشان دادن فیلم آموزشی و آشنائی با بیمارانی که قبل از انها مبادرت به گذاشتن کتتر دیالیز صفاقی کرده اند از جمله اقدامات اولیه می باشد. پس از آشنائی  بیماربا دیالیز صفاقی  ونحوه  انجام آن ، در صورت پذیرش بیمار وتمایل وی به انجام این نوع دیالیز، به جراح عروق جهت کتتر گذاری معرفی می گردد و پس از کتترگذاری جهت شستشوی کتتر دیالیز صفاقی و مراقبت های بعدی مراجعه خواهنند کرد. این بخش پس از پذیرش بیمار و پس از کتترگذاری ، وظیفه پیگیری انجام آزمایشات ، دیالیز صفاقی صحیح و ویزیت مرتب توسط پزشک از سوی بیمار را دارد.

بخش همودیالیز:

بخش همودیالیز بیمارستان منتصریه باعنايات ثامن الائمه (ع)در  آذرماه 1390 به عنوان اولین بخش بیمارستان منتصریه شروع به کار کرد .

این بخش در طبقه دوم بیمارستان واقع شده ودارای فضاهای ذیل می باشد:

 

-بخش اصلی که جهت رفاه حال بیماران دارای قسمتهای مجزا جهت خانمها و آقایان می باشد  .

 

-اتاق RO                                                               - اتاق کار

 

- اتاق کثیف                                                            -انبار

 

-رختکن پرسنل                                                        -رختکن بیماران

 

-غذاخوری بیماران                                                    -سرویسهای بهداشتی  

 

-اتاق دیالیز بیماران پیوند شده

 


 

این بخش مشتمل بر 22 تخت با جدید ترین دستگاه هایهمودیالیز روز دنیا (Bellco,Fresenius 4008s) می باشد .

 
 

نیروی انسانی شامل 17 پرستار آموزش دیده وبا تجربه ،4 کمک پرستار و3بهداشت یار و1منشی میباشد که در سه شیفت صبح ،عصروشب باهدف رضایتمندی هر چه بیشتر مددجویانمشغول  خدمت رسانی به بیماران آماده پیوند کلیه می باشد .