رسیدگی به اسناد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

>>    رسيدگي به كليه اسناد اعم از حقوقي و تداركاتي و عمراني و ... و مطابق دادن با قوانين و مقررات مالي علي الخصوص آئين نامه هاي مالي و معاملاتي دانشگاه

>>    پيگيري و اخذ بخش نامه هاي مختلف مالي و به روز نمودن اطلاعات مالي جهت بررسي بهينه اسناد

>>    استعلام قيمتهاي مختلف كالا و خدمات دريافتي از بازار و ارگان هاي ذيربط و تطابق دادن با فاكتورها و اسناد تنظيم شده

>>    بررسي دقيق اسناد مالي و جلوگيري از هرگونه تغييرات غير معمول و غير منطقي در ارتباط با اسناد تنظيم شده مربوطه

>>    تحويل كسورات واريزي به واحد دريافت و پرداخت جهت تنظيم اسناد مربوطه