واحد کارگزینی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
 

فاطمه دشت بياضي

سمت :مسئول کارگزینی

مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد مدیریت

داخلی : 1058

پست الكترونيك:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 معصومه صابری مقدم

 
 سمت : رابط حضور غیاب  مدرک تحصیلی : کاردانی مدارک پزشکی
 داخلی :1196  پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اهم فعاليت هاي واحد كارگزيني

 

1-     صدور احکام استخدام پيماني، تعيين محل خدمت نيروهي طرحي، پايان طرح،انتقال خروجي و ورودي،ماموريت خروجي و ورودي،بازنشستگي

 2-     مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

 3-     بررسي مدارك و دستور پرداخت كمك هزينه هاي ازدواج ، ازدواج فرزند ، فوت و ...

 4-     امور بازنشستگي :‌ شامل تهيه و بررسي كليه مدارك مستخدم از ابتداي استخدام تا زمان بازنشستگي ، صدور احكام بازنشستگي و ارسال كليه مدارك به سازمان بازنشستگي جهت برقراري حقوق

5-     ارتقا طبقه ورتبه :‌بررسي شرايط احراز كارمند از نظر ارتقا طبقه ورتبه

 6-     ثبت مرخصي هاي استحقاقي پرسنل در  سيستم پرسنلی ، اعلام مانده مرخصی در انتهاي سال و اعلام به مستخدم

 7-     ثبت مرخصي هاي استعلاجي ، مكاتبه با سازمان تامين اجتماعي و كميسيون پزشكي جهت تائيديه و پرداخت حقوق و مزايا در ايام مرخصی

 8-      تمديد پيماني ها : تهيه مدارك و گواهي هاي لازم جهت بررسي و تمديد قرارداد مستخدمين پيماني بصورت قراردادهاي يك ساله ، دو ساله ، سه ساله

 9-     ارزشيابي پرسنل : ارزيابي كليه پرسنل بيمارستان درانتهاي هر سال ،

 10-  بررسي سختي كارها ، نوبت كاري ، سن فرزندان ، تعداد فرزندان كليه پرسنل بخش بيمارستان

 11-  بررسي و تائيد ليست هاي حقوق ماهانه اداره حسابداري

 12-  تهيه ليست پرسنل بخش مشمول پرداخت حق لباس و تعيين ميزان البسه هر كدام از پرسنل بخش

 13-  -بررسي احكام روز مزدي ، قراردادي ، بخش خصوصي پرسنل بخش و مكاتبه با سازمان هاي ذيربط جهت انتقال كسورات بازنشستگي

 14-  تهيه آمار و گزارشات مختلف

 15-  صدور احكام ساليانه ، احكام انتقالي ها ، احكام مامورين ( خروجي و ورودي )، ، طرحي ها ، اخراج ، انتصاب ، درج مدرك تحصيلي ، فسخ قرارداد ، فوق العاده مديريت ، همترازي هيئت علمي و ....

 16-  مكاتبه با واحدهاي مختلف دانشگاه از قبيل گزينش ، اداره حقوقي ، معاونت توسعه و درمان

 17-  تمديد قرارداد پرسنل بخش تبصره 3 ماده 2

 18-  محاسبه و استخراج اضافه کار،تاخیر در ورود و تعجيل درخروج کارکنان

 19-ثبت اثر انگشت برای کارکنان جدید الورود.

 20-  بايگاني پرسنلي

 21-  سيستم مكانيزه حضوروغياب

 22- انجام امور رفاهی پرسنل

 و انجام ساير امور محوله