شورای مشارکتهای مردمی

مسئول مشارکت های مردمی بیمارستان منتصریه : آقای محمود موحدی

 

راههای ارتباطی:

 تلفن تماس: 05132291988 05132221526 پیام و ارتباط از طریق شبکه های مجازی: 09339604974

 

بیمارستان منتصریه (مرکز پیوند اعضا و دیالیز)


بنام حقّ

تاریخ  تاسیس شورا  : یکشنبه ۲۳ آبان ماه سال ۱۴۰۰ مقارن با ۸ ماه ربیع الثانی سال ۱۴۴۳ مصادف با سالروز ولادت امام حسن عسگری (ع) 

محل استقرار:  مشهد خیابان امام خمینی 25  بیمارستان منتصریه

برخی از اهداف شورا:

 • بررسي و شناسایی نيازهاي تجهیزاتی و سایر خدمات بيمارستان در جهت رفع نیازهای بیماران پیوندی
 • شناسایی خیّران و راهكارهاي جذب کمک های آنها
 • تامین فضای آرام و مطمئن جهت خدمت به بیماران پیوندی با تدارک تجهیزات و خدمات مورد نیاز بیماران
 • شناسایی افراد فعال و معرفی بعنوان سفیر اهدای عضو و پیوند در سطح جامعه و استفاده از توان و ظرفیت های مردمی
 • ترویج فرهنگ اهدای عضو اهدای زندگی

زمینه های مصرف و هزینه کرد کمکهای خیّران:

 • تامین تجهیزات پزشکی و وسایل مصرفی مورد نیاز بیماران
 • کمک های معیشتی به بیماران پیوندی نیازمند و بی بضاعت
 • خدمات حمایتی بیماران قبل و پس از پیوند
 • پروژه های عمرانی ، بازسازی و تعمیرات ساختمانی
 • پروژه های آموزشی و پ‍ژوهشی بیمارستان
 • خدمات رفاهی بیماران و کارکنان
 • در جهت تبلیغ فرهنگ اهدای عضو اهدای زندگی
 • در جهت شناسایی و معرفی افراد مؤثر و فعال بعنوان سفیر اهدای عضو و پیوند

نحوه جذب کمکهای خیّرین:

 • اهدای تجهیزات و سایر خدمات خریداری شده به بیمارستان
 • اهدای بسته های معیشتی به بیماران
 • کمک های فکری و ارائه ایده های نو در شناسایی و جذب مشارکت های مردمی
 • معرفی افراد خیّر توانمند و نیک اندیش
 • حضور و فعالیت در برنامه های شورا در داخل و خارج بیمارستان
 • واریز کمک های مالی به حساب کمک های مردمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیمارستان منتصریه

به شماره حساب 166666646 یا شماره شبا 570130100000000166666646IR نزد بانک رفاه

(در صورت واریز، در قبض نام بیمارستان منتصریه حتماً ذکر گردد و رسید آن به بیمارستان تحویل گردد)

(مرکز دیالیز، فراهم آوری و پیوند اعضا)