پزشکان

پیوند کبد - گوارش و غدد

دکترمحسن علی اکبریان  فلوشیپ پیوند کبد

دکتر ناصر توتونی  فلوشیپ پیوند کبد

دکتر کامبیز اخوان  فوق تخصص گوارش

دکتر موسی الرضا حسینی  فوق تخصص گوارش

پیوند کلیه - ارولوژی و نفرولوژی

دکتر محمود توکلی  فلوشیپ پیوندکلیه

دکتر سلمان سلطانی  فلوشیپ پیوند کلیه

دکترهادی شکیبی  متخصص اورولوژی

دکتر مهین قربان صباغ  فوق تخصص نفرولوژی

دکتر فاطمه ناظمیان  فوق تخصص نفرولوژی

دکتر بشری حسن زمانی  فوق تخصص نفرولوژی

دکتر مریم حامی  فوق تخصص نفرولوژی

دکتر علی زراعتی  فوق تخصص نفرولوژی

دکتر فرزانه شریفی پور  فوق تخصص نفرولوژی

دکتر مریم میری  فوق تخصص نفرولوژی

پیوند مغز استخوان

دکتر علی قاسمی  فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1