برنامه کلینیک ها

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  
روزهای هفته شیفت صبح شیفت عصر
ساعت 8 الی10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه دکتر لطفی (نفرولوژی)  7.30 -9  

دکترمهنازاحمدی
(متخصص قلب)

دکترامجدی

(روانپزشک)

11.00

دکترقربان صباغ
(فوق تخصص کلیه وفشارخون)
 

 دکتر علیرضاصمدی

(فوق تخصص کبد و گوارش)

 
یک شنبه دکتر میلانی
(متخصص بیهوشی)
دکتر ملک نژاد (نفرولوژی اطفال)   دکتر خداشاهی (متخصص عفونی)       دکتر غزال جواد موسوی
(فوق تخصص  نفرولوژی)
 
دوشنبه دکترمهنازاحمدی
(متخصص قلب)
دکتر اسدی (غدد)           دکترقربان صباغ
(فوق تخصص کلیه و فشار خون)
 
سه شنبه

دکتر حامی

(فوق تخصص نفرولوژی)

دکتر اسدی (غدد)   دکتر ملک نژاد (نفرولوژی اطفال) دکترپنجعلی زاده
(متخصص قلب)
دکتر لطفی (نفرولوژی) دکترغزال جواد موسوی
(فوق تخصص  نفرولوژی)
   دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
 
چهار شنبه شورای کبد شورای کبد      دکتر میلانی
(متخصص بیهوشی)
 دکترپنجعلی زاده
(متخصص قلب)
  دکتر قربان صباغ
(فوق تخصص کلیه و فشار خون)
 
پنج شنبه

     دکتر مهدوی(روانپزشک)